Slider

O nas

Fundacja ufam Tobie powstała 8 grudnia 2015 r. Jest ona odpowiedzią na konkretne potrzeby, które początkowo realizowane były przez parafię Miłosierdzia Bożego. Z czasem okazało się, że napływ pomysłów i ich realizacja przekracza możliwości parafii. Z tej to potrzeby powołana została do istnienia Fundacja ufam Tobie. Od tego momentu ścisła współpraca parafii i fundacji owocuje coraz to nowymi wydarzeniami. Jej główną działalnością jest podejmowanie działań m. in. zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań z dziedziny opieki i pomocy społecznej. W pierwszym okresie jej działalności w realizację działań zaangażowanych było 4 osoby (w tym prezes, wiceprezes i 2 wolontariuszy). Swoje działania realizuje na terenie miasta Częstochowy.

Główne działania Fundacji skierowane są do społeczności lokalnej, a w szczególności osób bezdomnych oraz rodzin. Fundacja prowadzi głównie działalność charytatywną skupiającą się na pomocy osobom bezdomnym oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Należą do nich:

 1. działania realizowane w sposób ciągły skierowane do bezdomnych z miasta Częstochowy i okolic (działalność nieodpłatna):
  • prowadzenie jadłodajni – przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków w weekendy zarówno w siedzibie, jak i w innych miejscach przebywania osób bezdomnych,
  • prowadzenie łaźni – miejsca kąpielowego,
  • patrole nocne do osób bezdomnych,
  • wydawanie odzieży (szczególnie ciepłej bielizny w okresie jesienno-zimowym),
  • wigilia dla bezdomnych,
  • torby miłosierdzia dla potrzebujących,
  • prowadzenie rozmów w temacie poszukiwania pracy, wyrabiania dokumentów czy załatwiania spraw urzędowych.
 2. działania realizowane w sposób ciągły (lub cykliczny) skierowane do społeczności z miasta Częstochowy i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin:
  • organizacja festynów rodzinnych – raz w roku, bezpłatne organizowane dzięki pomocy darczyńców (osób fizycznych i firm),
  • organizacja akcji „Mamowa sobota” i „Tatowa sobota” – raz w roku, wybieramy miejsce, gdzie organizujmy wycieczkę (np. w tym roku na mamowej sobocie każda chętna mama kupowała bilet i z dziećmi jechała pociągiem do Rudnik, tam organizowaliśmy zabawy w kamieniołomie – wszystko bezpłatnie),
  • organizacja kursów dla rodziców pt. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – w miarę możliwości, staramy się organizować przynajmniej jedną edycję w roku – organizowane bezpłatnie dzięki wolontariatowi.

Ponadto cyklicznie, raz w roku organizujemy „Bieg miłosierdzia”. Pierwsza impreza tego typu (organizowana wówczas przez parafię i dzięki nieformalnemu zaangażowaniu osób, które później stworzyły fundację) odbyła się w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II (2014 r.), a pozyskane wówczas fundusze pozwoliły na wznowienie działalności kuchni na rzecz bezdomnych (ponad 400 uczestników). Rok później uczestnicy biegli w celu sfinansowania łaźni dla bezdomnych (prawie 1000 uczestników). Oba te miejsca służą do dnia dzisiejszego. Za środki pozyskane trzy lata temu wykupione zostało ponad 2,5 tys. obiadów w szkołach dla dzieci z najuboższych rodzin (1400 uczestników Biegu). Czwarty Bieg pozwolił zdobyć środki na dopłatę do recept dla seniorów. Natomiast w zeszłym roku (1600 uczestników) środki przeznaczone zostały na wymianę okien w stołówce dla bezdomnych, która oprócz tego, że w każdy weekend i święta służy jako jadłodajnia, to w okresie zimowym pełni także rolę przytuliska i noclegowni. Pozyskaliśmy również środki, dzięki którym będziemy mogli wymienić częściowo sprzęt kuchenny. Przy otwieraniu kuchni przed kilkoma laty bazowaliśmy przede wszystkim na tym, co dostaliśmy od księży pallotynów, którzy byli w trakcie wymiany sprzętu w zakonnej kuchni na nowszy. Jak łatwo się domyśleć, był on już wysłużony, a dodatkowe 5 lat zrobiło swoje.

Zgodnie z potrzebami organizujemy również jednorazowe akcje charytatywne, takie jak:

 • „Zetnij się na łyso” – grudzień 2016 – styczeń 2017; sponsorzy przekazywali 20 zł na leczenie 6-letniego Dominika Łuczaka za każdego uczestnika akcji. A uczestnikiem stawał się każdy, kto w geście solidarności z Dominikiem i wszystkimi chorymi dziećmi, ściął swoje włosy do 1 mm długości, a potem przesłał swoje zdjęcie na adres Fundacji
 • czy Charytatywny Spektakl Muzyczny – styczeń 2019 r.; w trakcie którego prowadzona była zbiórka środków na rehabilitację chorego 6-letniego Janka.