Siedziba Fundacji:
ul. o. Kordeckiego 49
42-200 Częstochowa

Konto: 48 1240 1213 1111 0010 9080 2310