Ruszył kolejny Podprogram dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Bank Żywności. Nasza Fundacja jest jedną z instytucji zajmującą się dystrybuowaniem tejże żywności.

Celem Programu jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Więcej szczegółów dotyczących Programu w załączonych dokumentach.

Dokumenty do pobrania